WATERSPORTVAKANTIE.NL

WATERSPORTVAKANTIE

Vinea is een reisorganisatie die actieve vakanties in Europa organiseert voor kinderen. Vinea opereert vanuit Nederland.
Inhoud


1 Geschiedenis
2 Tegenwoordig
3 Commercie
4 Aanbod

4.1 Zeil- en surfkampen
4.2 Zomervakanties
4.3 Wintersport


5 Externe links

//


Geschiedenis
Vinea komt voort uit het Rooms-Katholieke vormingscentrum Stichting Vinea Domini (Latijn voor 'de Wijngaard des Heren'). Ze is in 1952 opgericht in Witmarsum. Het doel was actieve vormingsreizen te organiseren voor jongeren van 25 t/m 35 jaar. Deze reizen gingen onder andere naar Noorwegen en Hongarije. In 1959 begon Vinea met het organiseren van zeilvakanties. Dit onderdeel werd in 1974 in een aparte stichting ondergebracht. Eind jaren 1980 is deze stichting vercommercialiseerd en zijn de banden met de Rooms-Katholieke Kerk doorgesneden.

Tegenwoordig
Tegenwoordig is de doelgroep kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 t/m 19 jaar. Ze streeft ernaar haar materialen in eigendom te hebben. Zowel de opslag van materialen als het hoofdkantoor zijn sinds 1999 gevestigd in Sneek. Hoewel Vinea een commerciële organisatie is, werken de reisleiders en instructeurs op vrijwillige basis. De vakanties worden met name geleid door scholieren en studenten.

Commercie
In 2005 zijn de bedrijfsstrategie en de communicatiemiddelen herzien door Studio Dumbar. Reclamebureau Topiq is thans verantwoordelijk voor de brochureproductie. Als marktleider in de Benelux op het gebied van commerciële jeugdvakanties investeert Vinea veel in virale reclamecampagnes in diverse jeugdbladen en via internetpagina's.
Vinea begeeft zich in een hoog marktsegment; de prijzen van haar vakanties zijn, in vergelijking met soortgelijke aanbieders, hoog. Hierdoor heeft Vinea een klantengroep met modaal of bovenmodaal inkomen.

Aanbod

Zeil- en surfkampen
Vinea organiseert zeil- en surfkampen vanuit veertien groepsaccommodaties in Friesland. Tien jaar lang werd de kwaliteit van de zeilopleidingen van Vinea gecontroleerd door het ministerieel erkende CWO (Commissie Watersport Opleidingen). Gedurende die tijd ontving Vinea meerdere waarschuwingen dat het instructieniveau te laag was. Met ingang van het seizoen 2007 hanteert het bedrijf daarom een eigen diplomalijn (ZiN (Zeilinstructie Nederland)).

Zomervakanties
Naast de zeil- en surfvakanties biedt Vinea een breed scala aan binnen- en buitenlandse vakantiekampen aan. Waar het in Nederland vooral draait om survival, creatief en paardijden voor de jongere leeftijden, zijn het in het buitenland vooral strand-, taal- en watersportvakanties (golfsurfen en kitesurfen) die worden beleefd.

Wintersport
In de wintermaanden draaien er enkele wintersportvakanties in Oostenrijk. De vraag hiernaar en daardoor het aanbod hiervan is echter klein en deze wintersportreizen zijn dan ook geen vitaal onderdeel van het bedrijf.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod